Prognozowanie i symulacje

prognozowanie i symulacje Prognozowanie i symulacje to przedmiot na wielu uczelniach stwarzający problemy. W związku a tym oferujemy Ci pomoc w wykonaniu pracy zaliczeniowej i zadań.

Metody wymienione obok są najczęściej stosowane i przez nas opracowywane.
W łasne wymagania prześlij w formularzu zamówienia.
Oprócz zadań wysyłamy materiały edukacyjne z naszych książkowych zasobów.

Zapraszamy.

Projekty wykonujemy w różnej formie :
Excel, Word, a także niekonwencjonalne np:
pokazy slajdów, strony www, pliki pdf (AcrobatReader) i inne. 


Częste tematy jakie otrzymujemy:Model 

Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trenduPrognozowanie na podstawie trendu
Prognozowanie na podstawie modeli trendu uwzględniających wahania periodyczne
Metoda trendów jednoimiennych okresów
Metoda Kleina
Analiza harmoniczna
Metoda wskaźników sezonowości


Prognozowanie i symulacje na podstawie modeli adaptacyjnych


Metoda średniej ruchomej prostej i ważonej
Metody naiwne
Metoda wyrównywania wykładniczego
Metoda wyrównywania wykładniczo-autoregresyjnego
Metoda Holta
Metoda Wintersa
Prognozowanie na podstawie trendu pełzającego z wagami harmonicznymi

Predykcja na podstawie liniowych modeli ekonometrycznych

Analityczna postać modelu ekonometrycznego
Współliniowość  zmiennych i jej wpływ na ocenę ex ante trafności prognoz
Ustalenie zbioru zmiennych objaśniających modelu ekonometrycznego
Ustalenie wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym
Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu liniowego
Jednorównaniowy model liniowy z opóźnionymi zmiennymi objaśniającymi
Budowanie prognoz na podstawie modeli wielorównaniowych

Predykcja na podstawie modeli autoregresyjnych

Modele ARMA i ARIMA
Ogólny proces liniowy
Proces autoregresji AR(p)
Proces średniej ruchomej MA
Proces autoregresji i średniej ruchomej ARMA(p, q)
Proces zintegrowany
Modelowanie i prognozowanie z wykorzystaniem modeli klasy ARIMA 
Modele autoregresyjne z uwzględnieniem opóźnień zmiennej zależnej

Metody budowania d³ugookresowej prognozy ekonometrycznej

Niektóre metody długookresowego prognozowania gospodarczego
Badanie stabilności strukturalnej modelu prognostycznego w czasie


Prognozowanie zjawisk jakościowych

Prognozowanie za pomocą modeli probitowych i logitowych
Prognozowanie i symulacje za pomocą modeli dyskryminacyjnych
Prognozowanie zmiennych agregatowych

 
 
 

All right reserved © 2004 ekonometria.com
Partnerzy: Prognozowanie i symulacje